0

Prace naukowe

0

Projekty konsultingowe

Politechnika Świętokrzyska

Katedra Inżynierii Produkcji

prof. n. tech. i n. ekon. dr hab. inż. Stanisław Borkowski
Redaktor Naczelny

Ukończył studia na Politechnice Częstochowskiej, studia doktoranckie na Politechnice Kijowskiej, gdzie uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Również w środowisku naukowym Kijowa, w Instytucie Podstaw Odlewnictwa Ukraińskiej Akademii Nauk, obronił pracę habilitacyjną. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych uzyskał na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych natomiast uzyskał w Żylińskim Uniwersytecie w Żylinie. Do osiągnięć organizacyjnych Stanisława Borkowskiego można zaliczyć utworzenie Instytutu Inżynierii Produkcji (przy Politechnice Częstochowskiej). Jest promotorem 18 prac doktorskich oraz około 1000 prac dyplomowych, autorem ponad 1400 prac naukowych. Założyciel i do roku 2017 redaktor naczelny czasopisma Production Engineering Archives. Jest organizatorem wielu konferencji m.in.: Jakość. Produkcja. Doskonalenie, Toyotaryzm w kulturze europejskiej oraz twórcą i liderem Toyotaryzmu – koncepcji zarządzania (opracowanej w 1999 r.), w której podstawowym instrumentem badawczym jest metoda BOST.

Stanisław Drozd

Z-ca Redaktora Naczelnego

Krystyna Stephens

Redaktor

Łukasz Mandzyn

Redaktor

Alicja Drozd

Redaktor

Karolina Gontek

Redaktor

Anna Mazur

Redaktor

Edukator +

Wsparcie dla firm B2B! Dołącz i działaj online efektywnie pozyskując klientów!
Projekt jest częścią ekosystemu eSystem +.
Dołącz