Członkini Rady Programowej

„Zarządzania Jakością”

prof. dr hab. Krystyna Lisiecka
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Członek Rady Programowej

„Zarządzania Jakością”

dr inż. Janusz B. Berdowski
Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna

Członek Rady Programowej

„Zarządzania Jakością”

dr hab. inż. Andrzej Świderski
Wojskowa Akademia Techniczna

Członek Rady Programowej

„Zarządzania Jakością”

dr hab. inż. Andrzej Szymonik
Politechnika Łódzka

Quality.ninja

Tworzymy międzynarodowy serwis konsultantów jakości. Zapraszamy do współpracy.
Formularz