0

Liczba stron

0

Liczba publikacji

Zarządzanie Jakością 1-2/2018

51-52

Zarządzanie Jakością 1-2/2018 (51-52)
Emergencja Jakości, dr Grzegorz Hoppe

Grzegorz Hoppe jest doktorem ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu. W obszarze nauki jest związany z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy. Jest jednak przede wszystkim praktykiem gospodarczym i od kilkunastu lat zarządza przedsiębiorstwem z branży ochrony środowiska. Takie połączenie nauki i praktyki pozwala na nieco inne, często nowe spojrzenie na wiele zagadnień ekonomii i zarządzania. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji, kilku książek (Model człowieka hedonistycznego a społeczna odpowiedzialność konsumentów, Ekonomia wolności, Homo hedonistic – inny paradygmat ekonomii) oraz promotorem i recenzentem wielu prac dyplomowych. Jego obszary badawcze to przede wszystkim CSR, społeczna odpowiedzialność konsumentów, zrównoważony rozwój oraz zarządzanie strategiczne. Prowadzone badania wpisują się w nurt behawioralny nauk o zarządzaniu i ekonomii.

Od 2019 r. wszystkie czasopisma dostępne są wyłącznie w ofercie abonamentowej serwisu Biblioteqa.pl, który umożliwia także druk cyfrowy na życzenie.

Zarządzanie Jakością 4/2017

50

Zarządzanie Jakością 3/2017

49

Zarządzanie Jakością 1-2/2017

47-48

Zarządzanie Jakością 4/2016

46

Zarządzanie Jakością 2-3/2016

44-45

Zarządzanie Jakością 1/2016

43

Zarządzanie Jakością 4/2015

42

Zarządzanie Jakością 2-3/2015

40-41

Zarządzanie Jakością 1/2015

39

Zarządzanie Jakością 3-4/2014

37-38

Zarządzanie Jakością 2/2014

36

Zarządzanie Jakością 1/2014

35

Reklama

Zarządzanie Jakością 3-4/2013

33-34

Zarządzanie Jakością 2/2013

32

Zarządzanie Jakością 1/2013

31

Zarządzanie Jakością 3-4/2012

29-30

Zarządzanie Jakością 2/2012

28

Zarządzanie Jakością 1/2012

27

Zarządzanie Jakością 4/2011

26

Zarządzanie Jakością 3/2011

25

Zarządzanie Jakością 2/2011

24

Zarządzanie Jakością 1/2011

23

Zarządzanie Jakością 3-4/2010

21-22

Zarządzanie Jakością 2/2010

20

Zarządzanie Jakością 1/2010

19

Zarządzanie Jakością 3-4/2009

17-18

Zarządzanie Jakością 2/2009

16

Zarządzanie Jakością 1/2009

15

Zarządzanie Jakością 4/2008

14

Zarządzanie Jakością 3/2008

13

Zarządzanie Jakością 2/2008

12

Zarządzanie Jakością 1/2008

11

Zarządzanie Jakością 4/2007

10

Zarządzanie Jakością 3/2007

9

Zarządzanie Jakością 2/2007

8

Zarządzanie Jakością 1/2007

7

Zarządzanie Jakością 4/2006

6

Zarządzanie Jakością 3/2006

5

Zarządzanie Jakością 2/2006

4

Zarządzanie Jakością 1/2006

3

Zarządzanie Jakością 2/2005

2

Zarządzanie Jakością 1/2005

1

Quality.ninja

Tworzymy międzynarodowy serwis konsultantów jakości. Zapraszamy do współpracy.
Formularz