Ładowanie
strony...
Centrum Certyfikacji Jakości
Polski Komitet Normalizacyjny
Berendsen Textile Service Sp. z o.o.
Bitdefender 2
Centrum Metrologii im. Zdzisława Rauszera
Documaster Event Cloud
Oponeo.pl
Kaspersky Endpoint Security Cloud
ilość produktów: suma zamówienia: koszty dostawy:
10 marzec 2016
Relacja

Auditing to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015

termin: 10.03.2016 lokalizacja: Limerick, Ireland, University Gates, Dublin Road objekt: Castletroy Park Hotel **** organizator: NSAI - National Standards Authority of Ireland uczestnicy: 55
RE-4
0 komentarzy

Podsumowanie

Już pół roku minęło od opublikowania norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Podczas, gdy my nadal czekamy na oficjalne polskie wydanie obu standardów, Irlandia ma kilkumiesięczne doświadczenie w dostosowywaniu do nich systemów zarządzania odpowiednio jakości i środowiskiem oraz ich audytowaniu.

Relacja wideo

Sprawozdanie

Już pół roku minęło od opublikowania norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Podczas, gdy my nadal czekamy na oficjalne polskie wydanie obu standardów, Irlandia ma kilkumiesięczne doświadczenie w dostosowywaniu do nich systemów zarządzania odpowiednio jakości i środowiskiem oraz ich audytowaniu. 

Postanowiłam zaczerpnąć z tej praktyki i przenieść ją na nasz rodzimy grunt. Udałam się na tę prężnie rozwijającą się wyspę, by w dniu 10 marca 2016 r. w eleganckim Castletroy Park Hotel wziąć udział w ostatnim z cyklu seminariów pt. „Auditing to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015”. Organizatorem było NSAI – National Standards Authority of Ireland – oficjalna krajowa organizacja normalizacyjna. Byłam jedynym uczestnikiem nie tylko z Polski, ale spoza Irlandii. Resztę stanowiło około pięćdziesięciu przedstawicieli tamtejszych certyfikowanych firm.  

Termin cyklu spotkań był nieprzypadkowy.  Podczas seminarium na temat zmian w normach ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, w którym uczestniczyłam 24 września 2015 roku spodobało mi się podejście organizatorów do „oswojenia” nowości. Fergal O’Bryan powiedział wtedy: „Dajemy sobie sześć miesięcy na wypracowanie nowego podejścia do audytowania nowych norm”. W marcu 2016 roku przypomniał, że zostały już tylko 2 lata i 7 miesięcy do dnia 15 września 2018 roku, kiedy stare wersje norm, tj. ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 stracą ważność, a wraz z nimi certyfikaty świadczące o zgodności systemów zarządzania z tymi wersjami. Zachęcał, żeby jeszcze nie panikować, ale powoli zacząć dostosowywać swoje systemy zarzadzania do nowych wymagań. 

W Irlandii auditorzy jednostki certyfikującej NSAI przeprowadzili już kilka procesów certyfikacji według nowych norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Podczas audytów wykorzystali opracowane przez siebie narzędzia, które pomagają sprawdzać zgodność systemów zarządzania ze znacznie bardziej liberalnymi standardami, niż dotychczas. Są to trzy kwestionariusze „NSAI Quality Management System Questionnaire”, „NSAI Environmental Management System Questionnaire” oraz “NSAI Process Clause Matrix”. Zostały one opublikowane na stronie internetowej www.nsai.ie i udostępnione zainteresowanym firmom. Mogą one z nich korzystać  nie tylko do przygotowania się do audytów trzeciej strony przeprowadzanych przez jednostkę certyfikującą, ale również do przeprowadzenia „gap analysis”, by zorientować się, czego brakuje dotychczasowemu systemowi zarządzania do uzyskania pełnej zgodności  z nowymi wymaganiami. Nigel Croft – Przewodniczący Komitetu Technicznego ISO/TC 176 odpowiedzialnego za ISO 9001 powiedział, że nie będzie już możliwości audytowania systemu zarządzania jakością stricte według punktów normy. O trudności realizacji tego założenia może świadczyć fakt, że podejście do audytowania zaproponowane przez NSAI, choć jest ułatwieniem, to tego warunku nie spełnia. 

Drugi prelegent - John Tighe z Działu Certyfikacji NSAI oparł swoje wystąpienie na błędach, jakie wychwycił podczas audytowania zgodności systemów zarządzania jakością z nowym wydaniem normy ISO 9001. Poniżej kilka przykładów:

1. Zakres systemu zarządzania jakością – zdarza się, że dotychczasowe zakresy systemu zarządzania jakością są sformułowane zbyt ogólnie. Powinny teraz być uszczegółowione nie tylko pod względem produktów i usług, ale również rynków, na których są sprzedawane. Od nich może bowiem zależeć, które wymagania normy ISO 9001:2015 mają zastosowanie, a które nie. Przykładowo, w przypadku produktów dostarczanych na jedne rynki, projektowanie może nie mieć zastosowania, a na inne ma. Różne mogą być też wymagania przepisów prawnych, które trzeba będzie spełniać w ramach systemu zarządzania jakością. Takie uszczegółowienie zakresu systemu zarządzania jakością ma pomóc firmie dostarczać na konkretne rynki produkty i usługi, które będą zgodne z wymaganiami tamtejszych klientów, krajowych przepisów prawnych, branżowych itp. 

2. Odpowiedzialność Najwyższego Kierownictwa – nieobecność Pełnomocnika ds. Jakości podczas audytu trzeciej strony nie powinna stanowić przeszkody w jego przeprowadzeniu. Norma ISO 9001:2015 przyznaje kadrze zarządzającej firmą większą odpowiedzialność za skuteczność systemu zarządzania jakością, niż to było do tej pory. Członkowie Zarządu nie muszą znać dokładnie odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące systemu zarządzania jakością w firmie, którą zarządzają, ale powinni wiedzieć, skąd takie odpowiedzi mogą uzyskać. Okazuje się, że także w Irlandii są organizacje, w których Pełnomocnik ds. Jakości nie jest zapraszany na spotkania Zarządu, a członkowie Zarządu nie uczestniczą w przeglądach zarządzania. System zarządzania jakością nie stanie się, zgodnie z założeniami autorów ostatniego wydania normy ISO 9001, systemem zarządzania biznesem, jeśli m.in. ta sytuacja nie ulegnie zmianie. 

3. Myślenie oparte na ryzyku (z ang. Risk-based thinking) – zgodnie z definicją „ryzyko” to „wpływ niepewności na cele”. Dlatego najpierw należy określić, jakie cele firma chce osiągnąć dzięki systemowi zarzadzania jakością. Dopiero na tej podstawie powinna zidentyfikować, jakie czynniki ryzyka mogą zagrozić w ich realizacji. Następnie na etapie planowania systemu zarządzania jakością, trzeba ustalić działania, które uniemożliwią pojawienie się tych ryzyk. John Tighe podał przykłady takich działań: kontrole, monitorowanie i pomiary procesów, produktów i usług, projektowanie produktu i procesu, kalibracja, szkolenia itp. Warto traktować instrukcje nie tylko jako jedną z form udokumentowanej informacji, ale także jako sposób na obniżenie ryzyka. Pisząc instrukcje, należy najpierw określić ryzyko, które ma zostać obniżone dzięki informacjom zawartym w tym dokumencie. 

4. Cele jakości – nie wystarczy już tylko wymienić celów jakości w protokole z przeglądu zarządzania czy w innym dokumencie. Firma musi zademonstrować, jak one zostały zrealizowane w praktyce. 

5. Potrzeby i oczekiwania stron zainteresowanych – nie wystarczy tylko określić potrzeby i oczekiwania stron zainteresowanych i dokonać wyboru, które z nich będą w danym okresie spełniane przez firmę. Trzeba monitorować informacje o zmianach tych wymagań i wprowadzać odpowiednie zmiany w systemie zarzadzania jakością, tak, jak w przypadku zmian w kontekście organizacji.

Trzeci prelegent Ronan Bairead stwierdził, że system zarządzania środowiskiem również powinien stać się systemem zarządzania biznesem, w którym aspekty środowiskowe są włączone do celów strategicznych firmy. Wspomniał o nowych dokumentach pomocniczych opracowanych przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. 17 kwietnia 2016 roku ma zostać opublikowana norma EN ISO 14004:2016 „Environmental Management System – General guidelines on implementation”. 

Na zakończenie Fergal O’Bryan przedstawił aktualną sytuację dotyczącą norm ISO 45001 „Occupational health and safety” oraz ISO 13485 DIS2 „Wyroby medyczne – Systemy zarządzania jakością – Wymagania do celów przepisów prawnych”. Praktyka pokazuje, że idea standaryzacji, która doprowadziła po siedmiu latach do opracowania jednolitej struktury dla norm ISO dotyczących systemów zarządzania, nie wszystkim przychodzi łatwo. Z tego względu zapowiedź, że każda kolejna nowa norma lub ta podlegająca rewizji będzie miała ujednoliconą strukturę zgodną z Aneksem SL, może okazać się trudna do zrealizowania. Termin publikacji normy ISO 45001 został przesunięty z października 2016 r. na początek 2017 r. Komitet techniczny ISO/TC nr 247 odpowiedzialny za normę ISO 13485, opartą na ISO 9001, nie wyraził zgody na zmianę jej struktury.

NSAI planuje zorganizować warsztaty dotyczące projektów powyższych norm, w kwietniu br. na temat  DIS ISO 45001 oraz na przełomie maja i czerwca br. na temat ISO .

Pliki do pobrania lub linki

Monografia

Redaktor: Beata Łuczak

Strona internetowa wydarzenia

Komentarze

0
Aby dodawać komentarze musisz .
Brak komentarzy

Promocja

Bitdefender 1
Wybierz program Bitdefender 2018 i zyskaj najlepszą ochronę przed wszystkimi cyber-zagrożeniami. Jest z nami pond 500 milionów użytkowników.
Oponeo
Oferujemy bogaty wybór opon letnich, zimowych oraz całorocznych. U nas znajdziesz opony na każdy sezon do niemal każdego typu pojazdu.
Polski Klub Jakości
Zapraszamy do Polskiego Klubu Jakości, którego inicjatorem powstania i patronem jest "Zarządzanie Jakością". Dzielimy się użyteczną wiedzą!
Roleski
Rodzinna firma ze 100% polskim kapitałem, jej strategia jest nierozerwalnie związana z dbałością o jakość i bezpieczeństwo produktów.
Ten serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie plików cookies i akceptację  Polityki prywatności.
2018 © Polski Instytut Jakości. All Rights Reserved