Ładowanie
strony...
Oponeo.pl
Kaspersky Endpoint Security Cloud
Berendsen Textile Service Sp. z o.o.
Centrum Certyfikacji Jakości
Documaster Event Cloud
Bitdefender 2
Centrum Metrologii im. Zdzisława Rauszera
ilość produktów: suma zamówienia: koszty dostawy:

Kwartalnik naukowy "Zarządzanie Jakością"

Historia

Idea czasopisma narodziła się w roku 2004 we Wrocławiu. W 2005 r. pierwszym redaktorem naczelnym czasopisma został dr inż. Tomasz Greber wykładający na Politechnice Wrocławskiej (Zakład Zarządzania Jakością, Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej). Od początku swojego funkcjonowania czasopismo było czasopismem naukowym punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 1 punktu po 3 punkty obecnie).

Profil czasopisma nieznacznie ewoluował przez 11 lat, od obszarów dotyczących normalizacji i standaryzacji, którym przez pierwsze lata poświęcano większą cześć publikacji po nowoczesne i praktyczne koncepcje zarządzania oparte o studium przypadku. Obecnie ponad 70% artykułów jest pisanych przez praktyków zarządzania (audytorzy, pełnomocnicy), a 30% powstaje na uczelniach, gdzie też wiele osób ma doświadczenia praktyczne, realizując działania doradcze lub audytorskie.

Problematyka poruszana w czasopiśmie w latach 2005-2015 to głównie: systemy zarządzania jakością (ISO 9001, ISO/TS 16949, QS 9000), metody i narzędzia zarządzania jakością (SPC, MSA, FMEA, 7&7), minimalizacja marnotrawstwa (Lean, Six Sigma, Kaizen), zarządzanie procesami (mapowanie procesów, mierniki, analiza ryzyka).

W latach 2005-2015 czasopismo było czasopismem płatnym (ostatni koszt pojedynczego numeru o średniej objętości 100 stron to 48 zł brutto). W latach 2005-2008 koszt czasopisma wynosił 24 zł brutto, ale objętość czasopisma nie przekraczała 50 stron.

Od numeru 1/2016 (43) kwartalnik naukowy "Zarządzanie Jakością" staje się czasopismem bezpłatnym, a numerem referencyjnym staje się wydanie elektroniczne (każdy nowy numer czasopisma jest bezpłatnie udostępniany czytelnikom w ramach Czytelni, bez ograniczeń czasowych).

W latach 2005-2015 czasopismo w wersji drukowanej było dystrybuowane przez wydawców czasopisma (w ramach prenumeraty redakcyjnej), sieci kolporterskie (Ruch, Garmond Press, Kolporter), sieci dystrybucyjne (EMPiK). Czasopismo było także dostępne w sieci bibliotecznej (egzemplarze bezpłatne oraz komercyjne), w ponad 180 bibliotekach uniwersyteckich.

"Zarządzanie Jakością" w liczbach (2005-2016)

  • ponad 10 000 zarejestrowanych czytelników,
  • ponad 370 zarejestrowanych autorów,
  • 45 czasopism,
  • ponad 570 artykułów recenzowanych,
  • ponad 2060 patronatów,
  • 7 dodatków tematycznych (m.in. "Certyfikacja", "Metrologia"),
  • 10 ogólnopolskich debat tematycznych,
  • ponad 50 międzynarodowych przedruków (m.in. "Quality Progress", "ISOfocus").

Dzień dzisiejszy

Wraz z przejściem na formułę czasopisma elektronicznego bezpłatnego zmianie uległa domena czasopisma (w latach 2005-2015 była to komercyjna domena zj.com.pl). Obecna domena zj.edu.pl w oczywisty sposób oddaje edukacyjny charakter czasopisma bezpłatnego, które pozostaje czasopismem naukowym, na niezmiennym poziomie merytorycznym. Numer 43 "Zarządzania Jakością"jest kamieniem milowym w historii czasopisma z kliku względów: a) jest pierwszym numerem bezpłatnym, b) numer 43 sygnalizuje większe ukierunkowanie na praktyczną stronę zarządzania – od tego numeru na okładkach będą gościć nie przedstawiciele jednostek certyfikacyjnych i środowisk naukowych, lecz menadżerowie nowoczesnych i innowacyjnych organizacji, d) w każdym numerze publikujemy przedruki publikacji międzynarodowych, których naszym zdaniem w Polsce dotąd brakowało.

Najbliższe plany

06.2017 – "Zarządzanie Jakością" będzie się ukazywało jako miesięcznik.
12.2017 – publikacja "Polskiego Almanachu Jakości".

Dane techniczne

Wydawca: Polski Instytut Jakości sp. z o.o.
ISSN: 1734-3534
Koszt: czasopismo bezpłatne
Objętość: od 60 do 120 stron
Format: 205mm x 290mm

Kalendarz wydawniczy

"Zarządzanie Jakością" 1/2016 (43) – 30.05.2016
"Zarządzanie Jakością" 2-3/2016 (44-45) – 20.02.2017 (opóźnienie spowodowane zmianą siedziby Redakcji oraz Redaktora Naczelnego)
"Zarządzanie Jakością" 4/2016 (46) – 6.03.2017

 

 

 

 

Ten serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie plików cookies i akceptację  Polityki prywatności.
2018 © Polski Instytut Jakości. All Rights Reserved