Ładowanie
strony...
Oponeo.pl
Centrum Metrologii im. Zdzisława Rauszera
Documaster Event Cloud
Centrum Certyfikacji Jakości
Bitdefender 2
Berendsen Textile Service Sp. z o.o.
Kaspersky Endpoint Security Cloud
Polski Komitet Normalizacyjny
ilość produktów: suma zamówienia: koszty dostawy:

Z ludźmi i dla ludzi

Beata Drzazga 0 komentarzy BetaMed S.A.

W 2015 r. BetaMed dołączył do prestiżowego grona Członków Założycieli Polskiego Klubu Jakości. To ukoronowanie kilkunastu lat pracy nad jakością usług i rozwojem systemu zarządzania jakością. Proszę nam opowiedzieć o tej kilkunastoletniej drodze, jaką osobiście przeszła Pani Prezes, ale również reprezentowana i stworzona przez Panią organizacja.

Jakość! Z całą pewnością nie powinno jej zabraknąć w firmie, świadczącej usługi medyczne. Jako menadżer placówki medycznej z wieloletnim doświadczeniem wiem, jak istotne jest to zagadnienie. O jakości można mówić wiele, natomiast dla mnie jest ona wartością scalającą, jak również definiującą firmę. Widzimy ją wszędzie – w systemie zarządzania, decyzjach kierownictwa, wyposażeniu, relacjach interpersonalnych, ale przede wszystkim o jakości tej stanowią pracownicy. Nie możemy zapominać, że to oni tworzą firmę! Współtworzą ją razem ze mną i wiem, że bez nich, bez ich kompetencji, wytrwałości, świeżych pomysłów i charyzmy nie moglibyśmy teraz tutaj rozmawiać. Szczególnie w miejscu, gdzie mamy do czynienia z ludzkim szczęściem, zdrowiem i życiem, musimy dbać o każdy detal, zwracać uwagę na szczegóły, które stanowią budulec – szkielet tej firmy. Dlatego właśnie ja i moi pracownicy każdego dnia troszczymy się o to, by mierzyć dalej, robić jeszcze więcej.

Dołączenie do prestiżowego grona Członków Założycieli Polskiego Klubu Jakości to  ukoronowanie kilkunastu lat pracy BetaMed SA nad jakością usług i rozwojem systemu zarządzania jakością. Jest to nie lada wyróżnienie, które daje świadectwo ciężkiej i wytrwałej pracy całego, bez wyjątku, zespołu BetaMed SA nad stałym podnoszeniem kwalifikacji, jakości świadczonych usług, jak również otwierania się na nowe wyzwania. Nie sposób teraz zliczyć i wymienić wszystkie kroki, które doprowadziły mnie i moją firmę do miejsca, w którym jesteśmy. Jednak z całą pewnością mogę podkreślać fakt, że bez odpowiedniego czynnika mobilizującego – w postaci ludzi i umiejętności zaspokajania ich potrzeb – nie moglibyśmy rozmawiać o jakości. Wyznaczając nowe standardy, podnosząc kwalifikacje, tworząc nowe procedury czy narzędzia pracy, zawsze kierowałam się czynnikiem ludzkim.

Jako firma mieliśmy cel, który najprościej jest opisać w kilku słowach – z ludźmi i dla ludzi. 

Jak z perspektywy czasu ocenia Pani efekty wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakością, zgodnego ze standardem ISO 9001?

Wdrożenie, a następnie certyfikacja systemu zarządzania jakością jest naturalnym następstwem i potwierdzeniem jakości świadczonych usług, ale także pozytywnym egzaminem uzyskania oraz zachowania stabilnej pozycji konkurencyjnej w sektorze ochrony zdrowia. Z całą pewnością, prócz swego rodzaju nobilitacji, wraz ze wdrożeniem i certyfikacją otrzymaliśmy jeszcze większą mobilizację, by mierzyć dalej, widzieć więcej i działać nieszablonowo, wdrażając innowacje. Myślę, że tylko elastyczność działania i perspektywiczne myślenie może zagwarantować firmie sukces i pożądane efekty. Z całą pewnością większość firm, w obecnej dobie konkurencyjności, może traktować certyfikaty jakości jako coś nieodzownego, coś, bez czego firma nie może się obyć. I rzeczywiście, patrząc z perspektywy właściciela i menadżera placówki sektora ochrony zdrowia muszę przyznać, że jest w tym odrobina prawdy. Wraz z certyfikatem jakości każda organizacja, bez wyjątku, dostaje w pakiecie nowe perspektywy. Coś w rodzaju przepustki do uzyskania przewagi konkurencyjnej, niezależnie od branży.

Podsumowując, w ślad za każdą certyfikacją BetaMed SA podąża zwielokrotniona siła i chęć wielopłaszczyznowego doskonalenia, która przynieść może satysfakcję, zaufanie, lepsze kontakty międzypartnerskie, a przede wszystkim uśmiech na twarzach moich pacjentów, którzy są najważniejsi – to oni mobilizują do zmian na lepsze.

Zintegrowany system zarządzania w BetaMed obejmuje także zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Jako jedna z nielicznych firm w swojej branży, Państwa firma posiada certyfikat ISO 27001:2013. Czy Pani zdaniem zapewnienie bezpieczeństwa informacji powinno być standardem w usługach medycznych?

Odpowiedź jest prosta – oczywiście, że tak. Bezpieczeństwo informacji to w gruncie rzeczy bezpieczeństwo nie tylko moich pracowników, ale również pacjentów. Każda firma w dobie rozwoju informatyzacji winna zabezpieczyć to, co dla niej najważniejsze, bez względu na branże oraz jej wielkość. Uważam, że informacja dla naszej firmy jest zasobem nie mniej istotnym niż ludzie – pracownicy czy pacjenci. A ponieważ chronię swoją firmę kompleksowo, nie mogłabym w tym wieloetapowym procesie pominąć tak niebagatelnej kwestii, jak ochrona danych.

Informacja, niemalże w każdej postaci, posiada zasadnicze znaczenie w podejmowaniu działań. Odpowiednie i uporządkowane zabezpieczanie przepływu informacji może mieć duże znaczenie dla przetrwania organizacji. Aktualny stan rozwoju techniki sprawił, że systemy informatyczne zaczynają wspierać i umacniać realizację większości wieloetapowych procesów biznesowych. Z pewnością usprawniają funkcjonowanie organizacji, ale też powodują szereg zagrożeń. Zaraz obok wypływu i kradzieży danych, może dojść do ich niechcianej modyfikacji, a w najgorszym przypadku nieodwracalnego zniszczenia. Jako doświadczony menadżer placówki ochrony zdrowia wiem, że bezpieczeństwo informacji to nie tylko sprawnie wdrożony system zabezpieczeń, ale w głównej mierze odpowiednio przeszkoleni i świadomi zagrożeń pracownicy. W firmie medycznej, takiej jak BetaMed S.A. to podstawa odpowiedzialnego i profesjonalnego funkcjonowania. Bez tego rodzaju zabezpieczeń nie mogłabym być spokojna o dobro moich pracowników i pacjentów. 

Pomimo wielu zajęć i dynamicznego rozwoju firmy, znalazła Pani czas na kontynuowanie kariery naukowej, obecnie przygotowuje się Pani do otwarcia przewodu doktorskiego. To inspirujący przykład dla wielu menadżerów, ale co Panią skłoniło do podjęcia tego wyzwania? 

Świat wokół nas rozwija się bardzo dynamicznie, żeby nie zostać w tyle, należy ciągle inwestować w swoją wiedzę, umiejętności, zdobywać nowe doświadczenie i poszukiwać inspiracji. Jako menadżer i Prezes placówki sektora ochrony zdrowia pragnę doskonalić się nie tylko samej siebie, ale także dla innych. Mam na myśli otwartość na nowe wyzwania, wiarę w to, że mogę być jeszcze lepsza w każdej dziedzinie, być człowiekiem spełnionym. Wówczas nasze marzenia przeistaczają się w plany, a sukcesywnie – plany w działania. Patrząc na pędzący świat może wydawać się, że żyjemy za szybko, nie mamy czasu dla siebie i innych. Z doświadczenia wiem, że wszystko tkwi w naszych głowach, to, jak zaplanujemy nasz dzień, tydzień, miesiąc, rok – w konsekwencji to, jak zaplanujemy i przeżyjemy swoje życie. Jestem osobą, która entuzjastycznie podchodzi do wyzwań, lubiącą wdrażać w życie plany, nawet te, które na samym początku wydają się trudne w realizacji.

Jestem szczęśliwa, że stworzyłam BetaMed SA – firma rozwija się każdego dnia, zatrudniam coraz więcej pracowników, a dzięki ciężkiej pracy na twarzach moich pacjentów widzę uśmiech. To wszystko sprawia, że chcę doskonalić swoje umiejętności, uczyć się i dawać świadectwo temu, że chcieć to znaczy móc. 

Gdy odwiedza się siedzibę BetaMedu uderza wręcz rodzinna atmosfera pracy i ma się wrażenie, że jest Pani w swojej organizacji bardziej przywódcą czy liderem niż prezesem. Co Pani sądzi o takim modelu zarządzania?

Chcąc zdefiniować główne zadania osoby zarządzającej, z całą pewnością mogę powiedzieć o planowaniu, podejmowaniu decyzji, organizowaniu, a także kontrolowaniu ogółu wewnątrzfirmowych procesów. Jednakże patrząc na różnorodność proponowanych modeli zarządzania, tysięcy pozycji książek i artykułów naukowych na bibliotecznych półkach wiem, że sukces tkwi w zupełnie czymś innym. Otóż zorientowanie się na ludzi, ich problemy, potrzeby wiele wyjaśnia.

Myślę, że BetaMed SA jest idealnym przykładem firmy, w której empatia, troska o pracowników i rozumienie ich wzięło górę nad rozmaitymi teoriami z zakresu zarządzania organizacją. Uważam, że tak naprawdę menadżerem, liderem czy po prostu szefem się bywa, ale najważniejsze jest to, jakim się jest człowiekiem. Chyba na tym właśnie polega tajemnica sukcesu i wspomnianej rodzinnej, domowej atmosfery w BetaMed SA. Bycie dobrym liderem i pracodawcą to jedno, natomiast połączenie obu tych funkcji – przy jednoczesnym pamiętaniu o tym, co najważniejsze, czyli o dobru drugiego człowieka – to prawdziwy sukces. Tak więc odnajdując i sprawdzając się w roli lidera placówki ochrony zdrowia, pozostaję wrażliwa na potrzeby moich pracowników oraz pacjentów.  

Ze Śląskiem związała Pani swoje ostatnie 14 lat kariery zawodowej. Jak Pani ocenia potencjał gospodarczy tego regionu, w tym jego mocne i słabe strony? 

To prawda, czas szybko upływa. Przez te 14 lat zauważyłam, że to determinacja i mądrość osób zarządzających oraz planujących przyszłość definiuje siłę tego regionu. Zarówno szanse, jak i zagrożenia są nieodzownym elementem każdego województwa. Nauczona doświadczeniem wiem, że ogromny potencjał, jaki dają nam rozwiązania z zakresu zintegrowanych strategii rozwojowych są wspaniałą szansą na umocnienie każdego regionu, zwłaszcza z tak bogatą kulturą i historią jak Śląsk.

Trwająca od kilku lat rewitalizacja oraz ogromne inwestycje gospodarczo-kulturalne tego regionu z pewnością sprzyjają osiedlaniu się tutaj ludzi. Wielosektorowa struktura gospodarcza naszego regionu, unikatowe położenie geograficzne czy skrzyżowanie międzynarodowych szlaków komunikacyjnych z całą pewnością sprzyjają zdrowej i pozytywnej konkurencyjności, jak również otwartości na nowopowstałe usługi czy produkty kierowane do klientów. Ponadto bogate zaplecze organizacyjno-techniczne gwarantuje firmom różnorodny wybór działalności targowo-wystawienniczej, sprzyjającej promocji. Warto również wspomnieć, że Śląsk, niegdyś kojarzony jedynie z przemysłem ciężkim, teraz jest doskonałym przykładem miejsca, gdzie tradycja przenika się z innowacyjnością.

Myślę, że Śląsk, zawsze utożsamiany z kolebką pracy, teraz jawi się nam jako nowoczesne miejsce z ogromnymi możliwościami. Wystarczy tylko wyciągnąć po nie rękę. Natomiast jeśli miałabym zastanowić się i sprecyzować słabe strony sektora gospodarczego Śląska – choć myślę, że jest ich niewiele – na pierwszym miejscu powiedziałabym o dużej ilości ludności, zagrożonej marginalizacją czy wykluczeniem społecznym wraz z nieproporcjonalną ilością instytucji, pomagającym tym osobom. Myślę również, że dosyć niski standard lokalnej infrastruktury socjalnej oraz zbyt niski poziom rozwoju sektora usług socjalnych mogą powodować problemy natury społeczno-gospodarczej. 

Usługi, jakie oferuje BetaMed to obszar niezwykle delikatny i trudny pod kątem zapewniania jakości. Co, Pani zdaniem, było kluczowym elementem, zapewniającym osiągniecie tak wysokiego poziomu satysfakcji klienta w segmencie usług, skierowanych do tak wymagającej grupy osób, jak seniorzy?

Przede wszystkim ogromne serce, empatia i wyrozumiałość. Naszym seniorom dajemy wszystko to, czego potrzebują, ale nie byliby szczęśliwi, gdyby w całym obszarze naszej działalności zabrakło ciepła i zrozumienia dla ich potrzeb. Gwarantuję moim podopiecznym profesjonalną opiekę lekarzy specjalistów, pielęgniarek oraz rehabilitantów. Jednak Centrum Medyczne BetaMed SA to coś więcej niż opieka zdrowotna, to przede wszystkim aktywizacja naszych seniorów, dzięki której niemożliwe staje się możliwe.

Nasi pracownicy każdego dnia, wkładając całe swoje serce i umiejętności, dbają o ich aktywność. Seniorzy wraz z wykwalifikowanym personelem biorą udział w różnego rodzaju terapiach zajęciowych mających za zadanie uaktywnić pacjenta. Są to przede wszystkim zajęcia z ergoterapii, choreoterapii (np. dancingi), kinezyterapii czy aromaterapii. Staramy się zapewnić naszym pacjentom rozmaite rozrywki towarzyskie, jak: występy dzieci i młodzieży, łączące pokolenia, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne czy spotkania z ciekawymi ludźmi. Jako Prezes tak dużej firmy mam na uwadze fakt, że przykład zawsze idzie odgórnie. W związku z tym uważam, że kluczowym czynnikiem, kształtującym i zapewniającym najwyższą jakość w firmie są pracownicy. To oni wnoszą do niej wszystko, co najlepsze: swój potencjał, kompetencje i wrażliwość, której nigdy dosyć – nawet jeśli mowa o jakości. 

Centrum Medyczne BetaMed Medical Active Care (MAC) to zupełnie nowy rodzaj placówki. Na czym polega jego innowacyjność?

Innowacyjność Centrum Medycznego BetaMed Medical Active Care w głównej mierze polega na jego kompleksowości. Myślę, że każdy z nas w całym swym zabieganiu chce, a nawet oczekuje profesjonalnej i kompleksowej opieki medycznej. Mówiąc kompleksowo, mam na myśli ogół działań, procesów, a także inwestycji, składających się na całościowe udzielanie świadczeń medycznych. Właśnie dlatego ideą powstania Medical Active Care było stworzenie centrum medycznego, oferującego kompleksowe usługi rehabilitacyjne, medyczne i opiekuńcze w jednym miejscu.

Placówka posiada w swojej ofercie następujące poradnie: lekarza rodzinnego, pediatryczną, rehabilitacyjną, geriatryczną, zdrowia psychicznego, specjalistyczne (kardiolog, neurolog, okulista, alergolog, ortopeda), a także laboratorium analityczne, pracownię USG i RTG, rehabilitację dla osób w każdym wieku, zakład opiekuńczo-leczniczy, w tym dla dorosłych, dzieci i młodzieży, wentylowanych mechanicznie. Ponadto placówka oferuje pobyty dzienne i całodobowe dla seniorów oraz zabiegi z zakresu medycyny estetycznej i laseroterapii.

BetaMed Medical Active Care mieści się w nowoczesnym i znakomicie wyposażonym budynku, bez barier architektonicznych. W przestronnych, przyjaźnie urządzonych wnętrzach znajdują się pokoje dla pacjentów, wyposażone w najwyższej jakości innowacyjne ruchome meble, które automatycznie dostosowują się wysokością do ich potrzeb, zapewniając komfort i wygodę użytkowania. Za pomocą jednego przycisku, meble obniżają się lub podnoszą, dzięki czemu pacjent ma możliwość dostania się do swoich rzeczy, umiejscowionych na wyższym poziomie. Do użytku pacjentów pozostają też, wysokiej klasy, nowoczesne łóżka, które w zależności od potrzeb pacjenta można regulować, a co najważniejsze, w przypadku potrzeby reanimacji lub nagłego badania, łóżko  za pomocą jednego przycisku można ułożyć w pozycji poziomej. Posiadamy przestronną oraz nowoczesną świetlicę dla pacjentów i ich rodzin, jak również mały kościółek na miejscu, z którego pacjenci i ich rodziny mogą skorzystać każdej niedzieli. Słowem – innowacyjność tkwi w kompleksowości, podpartej profesjonalizmem oraz wychodzeniem naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych pacjentów. 

Na stronie internetowej BetaMedu w dziale „Jakość” można odnaleźć kilkadziesiąt wyróżnień, nagród jakości i dowodów uznania Pani działalności. Które z nich ceni Pani najbardziej?

To ciężkie i podchwytliwe pytanie. Cenię je wszystkie – w końcu wszystkie wyróżnienia, nagrody i certyfikaty w pewnym sensie tworzą moją firmę. Stanowią o jej sile, energii, zaangażowaniu i pracy, jaką każdego dnia wykonują moi pracownicy. Nie mam faworyta, mogę zdradzić jedynie, że nieprzerwanie poszukujemy nowych inspiracji oraz inicjatyw, dzięki którym będziemy mogli doskonalić jakość wykonywanych usług. Na tym nie poprzestaniemy. 

Za każdym razem, gdy mam przyjemność z Panią rozmawiać, widzę osobę nie tylko szczęśliwą i zrealizowaną, ale też emanującą entuzjazmem. Proszę zdradzić sekret- co jest źródłem tej ogromnej pozytywnej energii?

Mam to szczęście, że otaczam się prawdziwymi przyjaciółmi, którzy napędzają mnie do działania. Kolejną ogromną motywacją są dla mnie moje dzieci, które sama wychowuję. To wszystko daje mi siłę, która rodzi się z pasji do ciągłego działania, bycia w ruchu. Kto nie idzie naprzód, tak naprawdę się cofa. A ja tak nie chcę. Dlatego właśnie, pomimo wielu innych zajęć, podjęłam kolejne studia, doktoranckie, i rozwinęłam Clinice BetaMed, by w pełni dostosować ją do potrzeb i oczekiwań moich pacjentów.

Ostatnio zostałam też ambasadorem biznesowym stanu Nevada i Wiceprezesem Regionalnej Izby Gospodarczej, której potencjał i ofertę gospodarczą miałam przyjemność prezentować na misjach gospodarczych do Chile, Peru i Chin.

Jestem też ogromną pasjonatką mody, dlatego otworzyłam własny salon mody w Katowicach, do którego przywożę kolekcje z Mediolanu, Paryża, Londynu.

Na co dzień nie mieszkam tylko w Polsce, często podróżuję do mojego drugiego domu – w Miami. Dzięki podróżom, które kocham, miałam niepowtarzalną okazję do tego, by w Los Angeles spotkać wspaniałych ludzi, jak Jamie Fox, dzięki któremu gościłam na planie filmu „Django”. Poznałam takie sławne osoby, jak Quentin Tarantino, Samuel L Jackson, Adrien Brody i Leonardo Di Caprio. Miałam także przyjemność być z moją córką, miss Polski, na rozdaniu nagród MTV Awards w Nowym Jorku oraz w Los Angeles. Kocham podróże, taniec i ludzi. Wracam z takich wyjazdów po cichu, nikomu nic nie opowiadając. Wciąż muszę wytrwale pracować, by rozwijać firmę i swoje umiejętności. Wiem jedno – życie jest piękne.

30 grudzień 2016
Polski Komitet Normalizacyjny

Rozmówca: Beata Drzazga

Tagi

BetaMed, centrum medyczne, opieka domowa, opieka stacjonarna, fizjoterapia, rehabilitacja, seniorzy

Publikacje powiązane

Zarządzanie Jakością 4/2016 (46)

Redaktor: Stanisław Drozd

Komentarze

0
Aby dodawać komentarze musisz .
Brak komentarzy

Kalendarz

marzec 2018
 • Marzec
 • Kwiecień
 • Maj
 • Czerwiec
 • Lipiec
 • Sierpień
 • Wrzesień
 • Październik
 • Listopad
 • Grudzień
 • Styczeń
 • Luty
0
Patronat Zaproszenie
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rysunki

Odpowiedzialność społeczna
Definicje jakości
Niż demograficzny
Działania korygująceZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
Anonimowi AuditorzyZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
I.S.O.Zarządzanie Jakością 1/2014 (35)
EKGZarządzanie Jakością 2/2012 (28)
ISO 22000Zarządzanie Jakością 1/2016 (43)
Johnny AuditZarządzanie Jakością 2-3/2015 (40-41)
Metrologia czasuZarządzanie Jakością 1/2013 (31)
Muzeum metrologiiZarządzanie Jakością 2/2014 (36)
Ocena ryzykaZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
NiezgodnościZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
Pełnomocnik ds. JakościZarządzanie Jakością 1/2012 (27)
QualitymanZarządzanie Jakością 3-4/2012 (29-30)
RekrutacjaZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
Sprężyny z ISOZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
System zintegrowanyZarządzanie Jakością 2/2013 (32)
Wyspa jakościZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
Black BeltZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
Inherentne właściwościZarządzanie Jakością 1/2016 (43)
Bezpieczeństwo informacjiZarządzanie Jakością 1/2016 (43)

Reklamy

Oponeo
Oferujemy bogaty wybór opon letnich, zimowych oraz całorocznych. U nas znajdziesz opony na każdy sezon do niemal każdego typu pojazdu.
Berendsen Textile Service Sp. z o.o.
Berendsen Textile Service jest europejskim liderem z ponad 150-letnią tradycją. W Polsce działamy od 1996 r. Zaufało nam ponad 12 000 klientów.
Bitdefender 1
Wybierz program Bitdefender 2018 i zyskaj najlepszą ochronę przed wszystkimi cyber-zagrożeniami. Jest z nami pond 500 milionów użytkowników.
Roleski
Rodzinna firma ze 100% polskim kapitałem, jej strategia jest nierozerwalnie związana z dbałością o jakość i bezpieczeństwo produktów.
S-Net (kompleksowość)
S-NET to dostawca nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych, doceniających kompleksowe usługi najwyższej jakości.
Documaster Event Cloud II
Documaster Event Cloud to mobilna konferencja oraz innowacyjne podejście do relacji z klientami. Drukuj, skanuj, przesyłaj mobilnie!
BPIC
Brytyjsko-Polski Instytut Certyfikacji - akredytowana jednostka certyfikacyjna, przedstawiciel francuskiej firmy AFNOR i organizacja godna zaufania.
S-Net (internet)
S-NET to dostawca nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych, doceniających kompleksowe usługi najwyższej jakości.
Polski Komitet Normalizacyjny
Wybrane korzyści płynących ze stosowania norm: normy gwarantują bezpieczeństwo, normy oferują praktyczną wiedzę, normy ułatwiają dostęp do rynku.
Ten serwis używa plików cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie plików cookies i akceptację  Polityki prywatności.
2018 © Polski Instytut Jakości. All Rights Reserved